Augas minerais

 • Agua Sana

   

  Historia:

  Agua Sana atópase situada nunha das ladeiras de A Groba, no termo municipal de Baiona (Pontevedra), a 270 metros sobre o nivel do mar, nunha zona verde, de gran beleza e libre de toda contaminación.

  A pé de manancial atópase a moderna planta de envasado, cun proceso de embotellado totalmente automatizado para manter a pureza orixinal do auga e asegurar a axeitada conservación das propiedades naturais do auga.

   

  Características e indicacións:

  Auga de mineralización moi débil e baixo contido en sodio, apropiada para problemas de hipertensión, cardiopatías ou renais. Favorece a acción diurética que resulta axeitada para dietas e persoas con retención de líquidos. Igualmente, polo seu baixo contido en sodio e minerais, o seu uso está indicado para a preparación de alimentos infantís.

   

   

  Titular:  Agua Sana.

  Recurso:  Auga Mineral Natural.

  Superficie:  411.4878 ha.

 • Aguas de Cabreiroá

  Historia:

  Os habitantes da zona de Verín, descubriron as propiedades do auga de Cabreiroá a finais do século XIX, utilizándoas fundamentalmente para remediar problemas dixestivos.

  D. José Manuel García Barbón constatou cientificamente as propiedades de tales augas e realizou obras de acceso á fonte e terreos lindantes. Ante o incremento de agüistas, optouse en 1906 pola creación dunha planta de envasado, iniciándose en 1907 as obras do hotel-balneario, que funcionou con éxito ata 1936. Co tempo, a actividade envasadora foi adquirindo unha maior importancia, investíndose nos últimos anos máis de 12 millóns de euros para incorporar ás instalacións a tecnoloxía mais avanzada do mercado, mantendo un extremado control e coidado do manancial e o seu ámbito, para garantir unhas excelentes condicións da auga e de todas as súas propiedades.

  Características e indicacións:

  Rica en sílice e de mineralización débil facilita o proceso dixestivo, axúdate a eliminar toxinas, equilibra o teu sistema nervioso central, beneficia a actividade cerebral e encárgase de almacenar nitróxeno. Unha das principais características deste auga, é que emanan con certo grao carbónico que a empresa segue mantendo e embotellando baixo o nome de Magma de Cabreiroá.

  Titular:  Aguas de Cabreiroá.

  Recurso:  Auga Mineral Natural.

  Superficie:  240.0146 ha.

 • Aguas de Sousas

  Historia:

  Declarada o 30 de Abril de 1859 de utilidade pública pola Real Orde, a devandita data é clave na "historia natural "da Auga de Sousas. Dende entón, ocupa un lugar privilexiado entre as empresas do devandito sector. Isto é consecuencia do traballo ben realizado e dun importante esforzo económico para contar con novas liñas de embotellado totalmente automatizadas e tecnificadas. Un auga que con mais de 150 anos de idade, mantense fresca, sá e natural como o primeiro día.

  Características e indicacións:

  Débil mineralización, favorecendo a eliminación de toxinas, ácido oxálico, úrico e fosfórico. É un auga bicarbonatada que facilita a dixestión, lixeiramente fluorada gozando de propiedades antisépticas. O magnesio existente, equilibra o sistema nervioso central e beneficia a actividade cerebral. É un auga que activa a secreción de xugos gástricos, favorece a dixestión e é ideal para tratamentos adelgazantes xa que favorece a dixestión e non achega calorías, ademais este auga é de axeitado consumo en anciáns e para a preparación de biberóns. Serve ademais para tratar doenzas de ril, hipertensión arterial, colesterol elevado e diabete.

  Titular:  Aguas de Sousas.

  Recurso:  Auga Mineral Natural.

  Superficie:  641.8900 ha.

 • Aquabona (Fontoira)

   

  Historia:

  A auga procedente do Manancial de Fontoira, sito na localidade lucense de Cospeito, foi declarada como Mineral Natural pola Consellería de Industria de la Xunta de Galicia o 21 de Outubro de 1992. O manancial toma o nome do lugar onde está situado, un cavorco do terreo coñecido como "Lugar de Fontoira", e que supoñemos fai referencia á cantidade de surxencias naturais situadas nesa paraxe.

  Características e indicacións:

  Auga bicarbonatada cálcica de mineralización débil, moi apropiada como bebida diurética. Recomendada para alimentación infantil e para axudas baixas en sodio, o cal favorece os que padecen de alteracións renais, hipertensión ou retención de líquidos.

   

  Titular:  Aquabona (Fontoira).

  Recurso:  Auga Mineral Natural.

  Superficie:  194.8800 ha.

 • Fontecelta

   

  Historia:

  A planta de Fontecelta atópase nunha paisaxe rodeada das montañas e dos bosques da Serra dos Ancares a catrocentos trinta metros sobre o nivel do mar. Alí, no val que forman os ríos Neira e Sarria, nace o manancial dende un acuífero subterráneo protexido por unha cuberta de granito de máis de cen metros de profundidade. Na localidade de Céltigos, antigamente existiu unha zona de baño á que tradicionalmente acudían os veciños, o lugar adquiriu tanta importancia que se rematou convertendo nun balneario. En 1903 declarouse de utilidade pública e en 1928 como auga mineiro medicinal pola súa achega á saúde. Nos anos 50 dá comezo o envasado e comercialización de mineral natural Fontecelta e o mesmo lugar onde se encontraba o balneario. Dende entón extráese a auga coa mesma composición que a utilizada entón.

  Características e indicacións:

  Auga bicarbonatada- fluorurada, sódico- cálcica de mineralización débil. Esta auga están indicadas nos procesos dispépticos, enfermidades hepáticas, procesos metabólicos relacionados coa hipoglucemia, litiasis renal ou biliar.

   

  Titular:  Fontecelta.

  Recurso:  Auga Mineral Natural.

  Superficie:  4550.1990 ha.

 • Sanxinés

   

  Historia:

  A actividade da empresa propietaria, remóntase a comezos dos anos setenta, dedicándose dende entón á fabricación de gasosa e bebidas refrescantes. Na actualidade, tamén se dedica ao envasado e comercialización da auga envasada baixo a clasificación de auga de manancial. A auga que se extrae dunha sondaxe procede dun acuífero que se encontra nun granito alterado. Este auga foi declarada de utilidade pública o 24 de xullo do 2001.

  Características e indicacións:

  Auga bicarbonatada-clorurarada, sódica oligometálica, indicada para procesos diuréticos.
  A principal característica destes augas é o seu reducido residuo seco, 29 mg/L, que a cualifica como oligometálica e o seu pH francamente ácido (5,0). Trátase ademais dun auga fría, ao ser a súa temperatura de surxencia de 14,5 °C. É un auga moi branda, cuxa facies hidroquímica característica é mixta, clorurarada-bicarbonatada sódico-cálcica.

   

C. Ramón cabanillas,
15704, Santiago de Compostela.

+34 981 598 221

info@augade galicia.com

Descarga nuestra App

App Android App iPhone