Real Decreto Lei do 25 de abril de 1928 polo que se aproba o Estatuto da Explotación de mananciais de augas mineiro-medicinais