Sanxinés

O seu navegador non é compatible con Google Maps

 

Historia:

A actividade da empresa propietaria, remóntase a comezos dos anos setenta, dedicándose dende entón á fabricación de gasosa e bebidas refrescantes. Na actualidade, tamén se dedica ao envasado e comercialización da auga envasada baixo a clasificación de auga de manancial. A auga que se extrae dunha sondaxe procede dun acuífero que se encontra nun granito alterado. Este auga foi declarada de utilidade pública o 24 de xullo do 2001.

Características e indicacións:

Auga bicarbonatada-clorurarada, sódica oligometálica, indicada para procesos diuréticos.
A principal característica destes augas é o seu reducido residuo seco, 29 mg/L, que a cualifica como oligometálica e o seu pH francamente ácido (5,0). Trátase ademais dun auga fría, ao ser a súa temperatura de surxencia de 14,5 °C. É un auga moi branda, cuxa facies hidroquímica característica é mixta, clorurarada-bicarbonatada sódico-cálcica.

 

Dirección
Rúa Pedroso 71
36618, Vilagarcía de Arousa - Pontevedra
Teléfono
986 501 936
Correo electrónico
info@disbepo.net
Titular Disbepo, S.L.
Recurso:  Auga Mineral Natural
Superficie:  78.5400 ha